شرکت فن آورگستر مطلق – سازنده قالب و تولید کننده قطعات پلاستیک

product

order

certificates

price list

view of factory-3

top footer

رسالت ما
شرکت فن آور گستر مطلق با هدف ارتقاء سطح تولید، کار آفرینی و نقش آفرینی در رشد صنعت و اقتصاد میهن عزیزمان ایران از دیرباز پا به عرصه کار و تلاش گذارده و تا امروز بر این مهم استوار بوده است

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our mission
Fanavar Gostar Motlagh with the aim of improoving production, entrepreneurship and their role in Iran's industrial and growth of our beloved homeland has long been put into work and up to date on this matter has been consistent

bigtheme